Disse fra Harstad kom inn på fylkestinget i Troms

foto