– Høye rop om å reise mer kollektivt hjelper lite hvis det ikke sitter folk bak rattet

foto