Med Anna Rogde som klasserom får Frida og Fredrik bedre karakterer