Det var et yrende folke- og fugleliv på Torvet

foto