Heggen-rektoren: - Mål om noe fysisk skole for alle elever hver uke

foto