Foreløbig obduksjonsrapport: – Ikke mistenkelig dødsfall

foto