– Aksepter lagmannsrettens dom, vurder heller å bygge nytt bibliotek

foto