– Konsekvensene for oss er store, vi vurderer å anke kjennelsen

foto
SIKKERHETSSONE: Denne brakkeriggen i nærheten av Evenes flystasjon kan ikke ha folk boende permanent på den tomta den står på i dag, konkluderer Midtre Hålogaland tingrett. Foto: Lba Eiendom