Bråk på fotballbane i Harstad da 150 ungdommer var samlet