Vil flytte eldre fem mil østover: – Mange får da ikke besøk av sine pårørende

foto
OPPRØRT: Leder Roald Viktor Skoglund i Harstad pensjonistforening stiller seg undrende til at kommunen har planer om flytte eldre til omsorgssenteret i Evenes. Her sammen med Lillian Karlsen. Foto: Frank R. Roksøy