Det fortelle sosionom Gro Eikanger ved Jobbhuset Nav i Harstad. Sammen med kollega Guro Asphaug er de jobbveivisere for unge personer i Harstad mellom 18 år og 30 år.

– Det var i mai 2016 at Jobbhuset i Harstad ble etablert av Harstad kommune. Dette hadde da vært på agendaen i flere år og det var lokal politikere som i sin tid fattet vedtak om denne etableringen, forteller Gro, som da kom fra annen jobb i Harstad kommune. Kollega Asphaug kom da fra jobb i Aetat.

– Vi ser i 2017 at det er færre unge som søker sosialhjelp. Det er også nedgang i unge som dropper ut av skole og som er avhengig av sosialhjelp, forteller Eikanger.

– Hovedmålet er å få de unge ut i arbeid eller skole. Det være seg arbeidspraksis, jobb, vikariater eller skole.Vi holder også informasjonskurs for dem som søker arbeid.

Oppstarten

– I 2016 hadde vi 108 personer mellom 18 år og 30 år innom Jobbhuset. 20 av disse fikk seg jobb. 23 kom inn på NAV-tiltak. 20 droppet innom for å se på jobbmulighetene. Vi er med på å videreformidle jobber. Vi hjelper dem med søknader og CV. Vi bruker tid på kartlegge hva de kan, sier Gry.

– I hovedsak er det menn som bruker Jobbhuset. 85 av 108 personer som var innom i 2016 var menn. 71 av dem var norske og 37 var av utenlands opprinnelse. Mange unge innvandrere ønsker å komme i arbeid raskt, sier Eikanger.

– I 2017 hadde vi 125 personer innom. Sama 30 personer på infomøte. 37 av disse gikk videre til jobb eller skole. 34 gikk videre med kurs eller annet tiltak, sier hun

Bor hjemme

– Det er rundt 50 prosent av våre besøkende som bor hjemme. Den øvrige delen har bybel eller annet bosted.

- Vi anbefaler de som står uten jobb om å få seg dette før de flytter hjemmefra. Det er svært begrenset hva en kan få i sosialstønad som ung. 4.200 kroner i måneden kan bli noe knagert for dem som lever på sosialstønad, sier Eikanger.

De sier at jobb nummer 1 for Jobbhuset er å få de ung ut i arbeid eller skolegang.

– Arbeidsledigheten i Harstad er heldigvis ikke spesielt høy. Svært mange er innom nettsiden «Jobb ledig i Harstad» på Facebook. Vi er her for å gi jobbsøkerne motivasjon og kartlegge deres kunnskaper. Hun mener det er viktig å skille jobb fra hobby, sier Gry Eikanger.

Hun og kollega kommer også med råd med tanke på den økonomiske hverdagen til de unge som er på jobbjakt.