Legeforeningen ber nå om en dialog med myndighetene om fastlegers rolle ved influensa og eventuell fugleinfluensaepidemi.

I et brev til Sosial- og helsedirektoratet skriver Legeforeningen og Alment praktiserende lægers forening (Aplf) at de ønsker å komme i dialog med direktoratet om innspill til både bedring av den ordinære influensavaksinasjonsdekning og til det nasjonale pandemiplanarbeidet.

- Det er nå forskrevet 27.000 enheter med Tamiflu i Norge på kort tid. Det er antagelig ca 100.000 kontakter mellom pasienter og fastleger hver dag i Norge, så dette er et lavt antall. For hver forskrevet resept har det vært mange flere henvendelser og konsultasjoner som har endt med informasjon og ikke resept, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Aplf.

Dette sier Kristoffersen i en pressemelding som de har sendt til media i dag.

- Det er for tiden en betydelig mediaoppmerksomhet rundt muligheten for en fugleinfluensa-pandemi som er antatt i verste fall å kunne føre til en betydelig og rask smittespredning og høy grad av sykelighet og dødelighet også i den norske befolkningen hvis eller når den skulle oppstå. Fastlegene vil være en viktig ressurs å trekke på i en slik sammenheng, mener han.

Dette kommer det fram av en pressemelding fra legeforeningen i dag.

Kontaktperson er Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment praktiserende lægers

forening, på tlf. 23 10 92 48 eller mobil 90 79 71 51.