Ingen løsning i lærerstreiken – alvorlig situasjon, sier KS

foto