– Ikke noe nytt at vi blir klubbet ned fra talerstolen

foto