Fant død hare «knytt» fast i plast langs hovedveien

foto