– Det er kommunene som skal ha ansvaret for bosatte flyktninger. Det er viktig at arbeidet med et forslag som dette starter så tidlig som mulig, sier leder i Harstad arbeiderparti, Sigrid Ina Simonsen.

Forslaget hun sikter til gjelder integreringsmottak.

– Vi i Harstad arbeiderparti foreslår at de som har fått opphold i Norge skal flyttes fra et vanlig mottak til et integreringsmottak. Det vil gi bedre oppfølging av flyktningene. Målet er bedre integrering, sier hun.

Interpellasjon

– Å lære norsk og komme seg ut i arbeid er et suksesskriterium, sier Kjetil Bjørkelund.

– Vi har tre mottak i Harstad. I kommuner som har mer enn ett mottak skal ett være integreringsmottak, sier han.

Forslaget sendes ikke bare med Martin Henriksen med tanke på programprosessen i partiet.

– Vi har også sendt inn en interpellasjon til kommunestyret torsdag. Vi ønsker at Harstad kommune skal søke regjeringen om å få et slikt mottak, sier Simonsen.

Etterskudd

Programprosessen i Arbeiderpartiet starter nå og går fram til våren neste år.

– Det er den som bestemmer politikken Norge skal ha i framtiden, sier Martin Henriksen, sikker på at partiet overtar regjeringskontorene etter neste stortingsvalg.

– Regjeringen er på etterskudd. Det haster å få på plass god integrering, sier han.

– Dette vil få folk ut i samfunnslivet. Da blir de gode innbyggere og gode skattebetalere, er de tre enige om.