Idédugnaden 2001 var et initiativ som ble tatt av Trykksentralen AS, Sparebanken Nord-Norge, Harstad Utviklingsselskap AS og Omstillingsprogrammet for verkstedindustrien. Hensikten var å samle inn de ideene som man visste lå ute i befolkningen, og spesielt i næringslivet.

Gunnar Reppen, som var sentral i prosessen sier at for de som var med var det viktigere å få fram ideene enn hvem som sto bak dem.

- Vi antok at folk i spesielle stillinger i næringslivet og i samfunnet for øvrig kviet seg for å blande seg inn den offentlige debatten under fullt navn. Men vi visste at meningene var til stede, og vi ønsket dem frem i lyset.

- Vi tror fortsatt at initiativet med en slik idédugnad var riktig og at den bør gjennomføres oftere i en eller annen form. Litt av poenget er at resultatet blir gjort lett tilgjengelig for alle interesserte. Som et av forslagene sier, er det viktigere å få frem et mylder av ideer og forslag i et forum hvor alle kan delta enn å diskutere noen få forslag i lukkede forsamlinger.

Se hele lista over forslag her