byekspert: Erling Dokk Holm er kanskje det nærmeste man kommer byekspert i Norge. Han har doktorgrad og har arbeidet akademisk med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster. Han har sterke meninger – og kunnskap om hva som må til for å lage et attraktivt sentrum.

Gode grep

–Harstad har gjort riktige grep for å styrke sentrum, blant annet ved i sin tid å legge Høgskolen og kulturhuset i sentrum, nede ved sjøen, sier Dokk Holm, som var foredragsholder på Harstadkonferansen i 2008.

– I tillegg har jeg vært i byen privat, både på Festspillene og i andre sammenhenger, så jeg kjenner til byen.

Han mener kommunen er på rett spor med sentrumsplanen, uten at han kjenner spesielt godt til den.

– En kommuneadministrasjon må bruke de verktøyene den rår over, og legge ting i sentrum, sørge for god kollektivtransport og fortetting i sentrum, sier han.

For alternativet til vekst er ikke stillstand, men tilbakegang.

Attraktive Bodø

I vår var han juryleder da Bodø ble kåret til landets mest attraktive by, en pris ordfører Bremnes i Harstad trakter etter.

– Bodø ville aldri vunnet hvis man skulle kåre den vakreste byen. Men byen har bedrevet god sentrumsutvikling og nedleggelsen av den militære delen av flyplassen er snudd til noe positivt, sier Dokk Holm, og legger til at byen fikk prisen fordi byens politikere og administrasjon har tatt begrepet om bærekraftig vekst på alvor. Det er satset på sentrum gjennom en årrekke. Det er blitt fortettet i sentrum, satset på bymessig boligutvikling, oppvekstvilkår, de offentlige plassene samt at kollektivtrafikken er rustet opp.

Begrunnelsen

– Forbilledlig bruk av arkitektkonkurranser med internasjonal deltakelse sikrer kvalitet i en rekke av de nye byggeprosjektene. De store offentlige investeringer i kulturhus og folkebibliotek har bidratt til at Bodø sentrums kommersielle, kulturelle og sosiale liv er blitt styrket. Byens vekst synliggjøres ikke minst gjennom urban boligbygging. Det legges ned et betydelig arbeid i å skape en større og mer bærekraftig by gjennom et omfattende planarbeid for hvordan man kan omdanne det som i dag er flyplass til en ny bydel, skrev juryen da Bodø fikk prisen.

– Handelen i sentrum gikk opp 13 prosent etter grepene, sier Holm til 68,47N.

handel

– At det bygges boliger i sentrum er et av de viktigste grepene byer og tettsteder kan gjøre. Betydningen av at flere bor i den sentrale bykjernen kan knapt overvurderes. Smitteeffektene på annen by- og næringsutvikling er fundamental, sier Dokk Holm. Nylig skrev han at arealpolitikk er kommunenes viktigste redskap. Får en bykommune kontroll over større arealer kan den – hvis den har et visst vett – hindre dreneringen av næringer, boliger og aktiviteter ut i periferien, redusere nedbyggingen av matjord og skog, og i stedet bygge en konsentrert by med alle de goder det betyr.

For boliger er ikke nok.

– Man må beholde handelen i sentrum. Flere byer har lagt dette til randsonene og drenert sentrum. Det er det mange byer som angrer på i dag. All erfaring viser at man kan ikke overleve som sentrum bare på service – selv Oslo er for liten til det.

Krevende

Dokk Holm forstår at det er krevende for politikere å si nei til større handelsetableringer utenfor sentrum, men mener man må være klar over at et ja får tydelige konsekvenser.

– Etter at Sørlandssenteret ble etablert utenfor Kristiansand, er leieprisene i sentrum halvert.

Vil angre

Han garanterer også at hvis politikerne i Harstad tillate Vinmonopolet å åpne en filial på Kanebogen, vil man om noen år angre på det.

– Det vil sikkert gå bra en stund, men hvis Polet kommer i en situasjon der det må rasjonalisere, må det velge ett av stedene. Da er det ikke sikkert sentrum er vinneren. Så det er en beslutning som kan virke som en bagatell, men som er kjempeviktig. Politikerne må være klar over at plassering av polet er en av de fem viktigste kriteriene for handelsutviklingen i Norge, påpeker Dokk Holm.

Hva kan ikke ligge i sentrum?

Hans klare anbefaling til de som jobber med sentrumsutvikling, er å si nei til etablering av detaljhandel utenfor sentrum.

– Man må slutte å spørre seg hva som skal ligge i sentrum. Spørsmålet er hva kan IKKE ligge i sentrum. Selv mener han det meste kan ligge sentralt.

– Skoler, eldrehjem og institusjoner er flott å ha i sentrum. For det handler også om kommuneøkonomi. Med en aldrende befolkning er det god økonomi å ha de samlet, og ikke spredt utenfor sentrum. Og det handler ikke minst om å sikre god livskvalitet, forebygge ensomhet og gi et bredt tilbud til sine innbyggere i alle aldre.