Av alle aktuelle havområder har Nord-Atlanteren hatt den laveste økningen i forekomsten av uvær, skriver met.no i dag.

Det er 4-5 ganger så mange kraftige tropiske orkaner i Stillehavet som i Nord-Atlanteren

Flest kategori 4- og 5-orkaner: Øst og vest i Stillehavet

Størst økning i antall tropiske uvær: Vest i Stillehavet

Størst økning i antall 4 og 5-orkaner: Vest i Stillehavet

Antall tropiske uvær i perioden 1990 - 2004:

1) Vest i Stillehavet (116)

2) Sør i Det indiske hav (50)

3) Øst i Stillehavet (49)

4) Nord-Atlanteren (25)

5) Sørvest i Stillehavet (22)

6) Nord i Det indiske hav (7)

Fra 1990 til 2004 raste det i alt 116 tropiske uvær vest i Stillehavet. 41 % av alle disse uværene ble klassifisert som en kategori 4- eller 5-orkan på Saffir-Simpson skalaen.

Til sammenlikning raste det 25 tropiske uvær i Nord-Atlanteren i samme tidsrom. 25 % av disse ble kategorisert som en kategori 4- eller 5-orkan på Saffir Simpson skalaen, skriver met.no i dag.