Rådmann i Sørreisa kommune, Ørjan Higraff, har tidligere i år antydet at Sørreisa kommune ville få et betydelig underskudd i 2005. Antydningen lå på rundt 4-5 millioner kroner.

Men da kommunestyret i Sørreisa gikk gjennom regnskapsrapporten torsdag formiddag var det langt lysere resultater som ble lagt fram. En oppsummering, medberegnet usikkerhetsmomenter, viser et underskudd i Sørreisa kommune på en halv million kroner.

Pensjonistberegninger

Da er heller ikke pensjonsberegningene fra selskapene medregnet; noe som normalt medfører en inntektsføring. I fjor var denne føringen på omlag en million kroner.

– Jeg har sittet i kommunestyret i 30 år, og dette er første gangen jeg har fått en så utrolig gledelig melding, sa Ottar Lia fra Sørreisa Frp.

Ordføreren i Sørreisa kommune, Magnor Olsen, er ikke mindre glad for den økonomiske oppturen til kommunen.

– Hvis dette slår til, så går budsjettet nærmest i balanse, og det vil lette på den økonomiske situasjonen til kommunen videre, understreker Olsen.

(Folkebladet.no)

Foto: Maria Holm Simonsen