Dømt for patentbrudd og brudd på god forretningsskikk – må betale 36 millioner

foto