– Vi må forberede oss på at det kommer et stort antall flyktninger hit, kanskje i større skala enn det man hadde sett for seg. Vi vet ikke hvor mange som kommer, men behovet blir stort, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

For å forberede seg setter kommunen nå opp en egen stab, med integreringsenheten i spissen. Målet er å kunne tilby flyktningene som kommer boplass, helsehjelp, barnehage- og skoleplass, kulturtilbud og etter hvert arbeidsplasser.

Avhengig av private boliger

Det som haster mest, og er mest nødvendig, er å finne bosteder til de ukrainske flyktningene. Harstad kommune har ikke akuttmottak, og er derfor avhengig av å finne alternative bosteder til dem som kommer.

– I første omgang oppfordrer vi alle som har tilgjengelige utleieobjekter til å melde seg til kommunen. Da kan vi få en oversikt over hvor mange vi kan bosette i Harstad, sier Opsal.

Flyktningene vil da få økonomisk støtte til å betale husleie i etableringsfasen. Personer med tilgjengelige utleieboliger bes ta kontakt på e-post: postintegrering@harstad.kommune.no.

Det er myndighetene som har ansvar for avtaler om akuttmottak. Harstad kommune har ikke en slik avtale, men ordføreren utelukker ikke at det kan opprettes et mottak etter hvert.

– Vi vet at aktører ser på Harstad og mulighetene til å opprette et mottak her. Men i første omgang gjøres mottakene i kommuner som har slike avtaler klar, som for eksempel i Kvæfjord, sier Opsal.

Uoversiktlige flyktningstrømmer

Ordføreren mener den største forskjellen mellom denne og tidligere flyktningkriser er at denne gangen kommer flyktningene til landet også utenom systemet.

Noen kommer gjennom det offentlige mottakssystemet, mens andre kommer med privat transport på turistvisum.

– Det gjør det vanskeligere for oss å holde oversikt. Derfor oppfordrer vi alle som kommer til oss privat om å ta kontakt med integreringsenheten, slik at vi kan hjelpe dem å få de rettighetene de har krav på, sier Maria Bøgeberg i integreringsenheten.

Alle flyktninger som bosettes i kommunen har krav på:

  • Hjelp til å skaffe bolig i Harstad

  • Økonomisk støtte og oppfølging i etableringsfasen

  • Rett og plikt til norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap

  • Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsordningen

  • Rett til å jobbe i Norge

  • Barn og unge har rett til barnehage og skole

  • Helsetjenester

Oppretter flere skole- og barnehageplasser

Kommunalsjef Henry Andersen jobber for å gjøre klar skoler og barnehager til å ta imot ukrainske flyktninger på kort varsel. Det planlegges å sette opp en administrativ stab som skal utrede hvordan dette skal gjøres.

– Rent fysisk vil vi klare det ganske kjapt, da vi har den fysiske plassen til å ta dem imot. Så vil vi være nødt til å tenke kreativt når det kommer til bemanning når de kommer. Vi må også få på plass et kulturtilbud og møteplasser for dem som kommer, sier Andersen.

Kommuneledelsen får daglig spørsmål fra folk som lurer på hva de kan gjøre for å bidra. Noen har også tilbudt seg å ta inn ukrainere i sitt private hjem.

– Vi ser at hjelpeviljen er stor. Det viktigste man kan gjøre nå er å melde fra om man har en utleiebolig disponibel.

– Forbered dokker, detta kan bli stort, sier ordføreren.