Ambulansehelikopteret blir i Harstad i minst to år til