Dette skjedde i helgen: Stoppet ruspåvirket fører og utviste flere fra sentrum