Dette må politikerne forholde seg til under valgkampen i møte med folket

foto