Grunneier flyttet elveløp uten tillatelse – Statsforvalteren har gitt frist ut neste år til å rette opp