Håkon flytter delikatesseforretning inn i ledige sentrumslokaler

foto
FLYTTER: Håkon Vahl flytter Mat av Vahl til Hoelhjørnet. Foto: Frank R. Roksøy