Disse fotballkampene blir påvirket av koronasmitten

foto