22 lærere tas ut i streik – første skoledag for 265 elever utsettes

foto