I seks år har han vært byens øverste sjef for folks sikkerhet og trygghet i Harstad-regionen.

– Jeg kommer til å savne Harstad. Etter mitt syn er dette Norges flotteste by. Jeg har brukt naturen rundt byen mye, og nesten uansett hvor jeg går kan jeg se utover den fantastiske skjærgården. Forleden var jeg oppe på tv-tårnet. Det å se utover byen og havet er en utrolig flott opplevelse, sier han.

Sletten har vært politileder siden han ble lensmann som 35-åring. Lederjobbene har ført han til yttersiden av Senja, Sørreisa, Østlandet, Harstad før han endelig kommer hjem igjen til Finnsnes.

– Jeg flytter hjem, sier han.

– Det har vært fantastisk flotte år, og jeg har fått oppleve utrolig mye. Jeg har aldri søkt meg høyere opp i systemet. Det handler om å finne sin riktige hylle, og det har jeg gjort som stasjonssjef, smiler han.

Han er en meget jovial og likanes type. Man merker at han er faglig sterk og han virker å være en tydelig sjef.

– Det handler om å få de ansatte til å trives. Det tror jeg nok vi har klart gjennom å få de riktige personene inn i ledergruppen.

– «Jernhanda i silkehansken» var noe min tidligere sjef kalte meg etter at jeg blant annet fikk til et stort vaktsamarbeid på tvers av politidistrikt på Østlandet. Foto: Odd Leif Andreassen

Arbeidskrevende

Han ble tidlig lagt merke til blant politisjefene, siden han ofte fikk gjennomslag for de prosessene han jobbet med.

– Jeg ble av min tidligere sjef Beate Gangås som nå er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, kaldt for «Jernhånda i silkehansken». Årsaken var at jeg klarte å få til ting som vi ikke trodde var mulig, smiler han.

Han forteller at det har vært seks svært arbeidskrevende år. Sletten kom midt i en stor omstilling i forbindelse med at politidistriktet gikk fra Midtre Hålogaland til Troms.

– Stasjonen har vært gjennom en stor omstrukturering, en jobb vi ikke er ferdig med. De største oppgavene ligger foran oss. Det var viktig å få til en felles kultur slik at alle har den samme virkelighetsforståelsen. Slikt tar tid, og noe vi ikke er ferdig med. Men mye er begynt å falle på plass. I dag har vi sterkt fokus på å tilegne oss den nødvendige kompetansen som omgivelsene forventer av oss, sier han.

Han mener han har fått en dyktig ledergruppe rundt seg, og at de er en fremtidsrettet enhet.

– Vi har lagt en løype for hvordan tjenester skal leveres til innbyggerne. Det gjør at vi er på riktig vei. Politiet må være en dynamisk organisasjon som hele tiden endrer seg etter samfunnsutviklingen. Vi må sørge for at vi har kapasitet og kompetanse til å løse de oppgavene samfunnet forventer, sier han.

Frank Magne Sletten sier Harstad har lite kriminalitet ute på gata, men at det trolig skjer mye innenfor husets fire vegger. Foto: Odd Leif Andreassen

Lavest kriminalitet

I forbindelse med at Midtre Hålogaland ble lagt ned, ble stasjonen i Harstad bygd ned. Blant annet forsvant operasjonssentralen.

– I dag er vi faktisk flere på huset, enn i det gamle politidistriktet. Vi har egne avdelinger for datakriminalitet, eget økoteam, stor påtaleavdeling, og ikke minst har vi en fulltallig operativ avdeling. Vi har også full stab av innsatsledere, og vi er i ferd med å bygge opp enhet for forebyggende og etterretning.

Sletten mener Harstad er en trygg by. Den har den laveste kriminaliteten i Troms per 1000 innbyggere.

– Men vi ser tendenser også her i byen at de nasjonale trendene med svært unge kriminelle har nådd byen. Vi må være klar over at kriminaliteten ofte skjer ikke ute på gata. De store og alvorligste sakene er familievold og episoder som skjer hjemmene hos folk. Skal vi klare å løse denne utfordringen må vi jobbe forebyggende, være tidlig ute, ha god etterforskningskompetanse og vi må ha kunnskap om fenomenet, sier han.

– Omvendt voldsalarm kan være et viktig tiltak for å sikre utsatte kvinner, mener Frank Sletten. Foto: Odd Leif Andreassen

– Har ikke solgt leiligheten

Han mener omvendt voldsalarm kan være et viktig tiltak for de kvinnene som er utrygge.

– Skal vi klare å komme i posisjon til å hjelpe disse kvinnene må vi ha tillit, vi må komme i en posisjon der vi kan finne ut hva har skjedd og hvorfor det skjedde. Da må vi opptre på en slik måte at omgivelsene er trygge og har tillit til at det vi gjør er riktig.

1. mars er han på plass i sin nye jobb, men siden det ikke er ansatt ny sjef i Harstad, blir han på begge stedene en periode.

– Det blir en glidende overgang. Jeg har ikke fått solgt leiligheten i Harstad, så den første tiden skal jeg bo på hytta. Men jeg håper å få et salg slik at jeg kan kjøpe meg noe på hjemplassen, sier han.