Etter 27 år mister transportselskapet hovedkunden

foto