Arbeidsgruppa som skal se på næringslivet, er nå i gang

foto