Liker du å følge med på kommentarfelter på nettet?

Kommentarfeltene i digitale aviser, tidsskrifter og sosiale medier er viktige demokratiske talerør. Her kan man gi uttrykk for egne meninger, og gi tilbakemeldinger til samfunnstopper, politikere og debattanter.

Dessverre er det mange som misbruker denne anledningen til å komme med innspill, kommentarer og kanskje til og med påvirke. Stadig må moderatorer inn og sensurere grenseoverskridende kommentarer.

Kommentarfeltet

Ved flere tilfeller velger aviser og tidsskrifter å fjerne kommentarfelter helt, da netthets mot personer som ytrer seg i offentligheten er en trussel mot ytringsfriheten.

– Hva skal til for å ivareta folks tilgang til kommentarfelt uten at loven brytes i ytringene?

– Er det en rettighet å ha en slik tilgang?

– Hva skjer om tilgangen til kommentarfeltene fjernes?

Debatt

På bakgrunn av disse problemstillingene ønsker vi å debattere hvorvidt en form for opplæring i skikk og bruk på nett har noe for seg.

Vil denne opplæringen sikre folk et demokratisk talerør som innebærer et lavterskeltilbud for å bli hørt, eller kan opplæringen virke mot sin hensikt ved å legge føringer som hindrer fri tanke eller fri tale?

Debatten finner sted på Harstad bibliotek klokken 13 i Musikkavdelingen.

Arrangementet er støttet med midler fra Fritt Ord.

Harstad bibliotek samarbeider med Festspillene i Nord-Norge og Harstad Tidende om arrangementet, og leder for debatten er sjefredaktør i Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen.