Lanser kulturminneplan: – En unik mulighet å få et innblikk i vår lokalhistorie