Jeg har overlatt det meste av selve avviklingen til staben; det er en erfaren gjeng som kan dette, og de løser det helt strålende. Selv prøver jeg å være på så mange forestillinger og arrangementer som mulig, så det blir travle dager.

Det er viktig for meg å se forestillingene, møte kunstnerne – og se hvordan festivalen fungerer i praksis – og så må jeg treffe publikum. Vi skal jo gjøre dette igjen til neste år, og da er det viktig å kunne se hva vi kan gjøre bedre.

Det meste går som heldigvis som planlagt; vi har svært løsningsorienterte frivillige som løser det meste på strak arm. Vi tilpasser utsolgte arenaer og ser om vi får inn flere publikummere, det gjøres justeringer, og vi noterer ned hva vi kan gjøre annerledes neste år.

Jeg har i skrivende stund også vært på flere kundearrangementer som våre samarbeidspartnere har arrangert, og Festspillene har selv holdt en lunsj for våre nærmeste samarbeidspartnere. Begge delene har vært svært positive opplevelser for festivalen.

Det sponsorene ønsker seg og hva vi kan levere, må være tilpasset hverandre, og begge parter må jobbe godt for at det skal bli fruktbart. Derfor har det vært svært interessant å diskutere og lytte til våre samarbeidspartnere om hva som har vært bra, og oppleve hvor mye de ønsker å bli involvert og engasjert.

De kommer med konstruktive forslag til forbedringer, er gode samtalepartnere og tydelige på hva de ønsker, både på vegne av seg selv, men også for festivalen og byen; for bolyst, tilflytting og utvikling. Dette er samarbeidspartnere der flere har vokst opp eller levd lenge med Festspillene – de har det i blodet – det er en del av dem.

Derfor er det ikke bare merkevarebygging de ønsker gjennom et samarbeid – men de er genuint opptatt av at Harstad skal ha det unike tilbudet Festspillene er, som også samler ministre, presidenter, barn, unge og en stor del av kunst- og kulturbransjen – og publikum – i Harstad til felles opplevelser og utvikling. Tusen takk.