Graver for å hindre flomtilstander når mildværet kommer