Statsforvalteren fant fire avvik for beredskap: – Skal ha et oppdatert risikobilde