Boligprisene: – Må være forberedt på svingninger her også