Dette viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av forsikringsselskapet Vesta. Også østlendingene tilbringer mye tid bak rattet. Faktisk mer enn nordlendingene.

En undersøkelse Norstat har gjennomført forforsikringsselskapet Vesta viser at 42 prosent av befolkningen i Nord-Norge sitter nesten en time i bilen hver eneste dag. Dette er ti prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Likevel tilbringer folk på Østlandet enda mer tid i bilen.

Nordmenn bruker i gjennomsnitt 47 minutter i bilen per dag. Bilistene i Nord-Norge tilbringer mer tid i bilen enn de fleste. Dette viser Vestas trafikkundersøkelse som analysebyrået Norstat utførte tidligere i år. På spørsmål om hvor lang tid nordmenn i gjennomsnitt tilbringer i bilen på hverdager, sier 1 av 3 at de bruker mellom 30 og 60 minutter, og 1 av 4 svarer at de sitter mer enn en time i bilen hver dag.

I Nord-Norge derimot, oppgir hele 42 prosent at de daglig tilbringer mellom en halv time og en time i bilen, mens 12 prosent svarer at de bruker mer enn en time.

Slik beskriver den norske gjennomsnittsbilisten seg selv:

- Bruker 47 minutter bak rattet hver dag.

- Er selvsikker og har stor tro på egne evner.

- Har vært involvert i en ulykke/skade for ca halvannet år siden.

- Liker seg ikke på nullføre eller i tette bystrøk, og spesielt ikke om kvelden.

- Liker seg aller best og er mest oppmerksom med kona/ektemannen i bilen på motorveien midt på dagen.

- Vet hvordan han/hun skal sjekke olje, skifte dekk og sjekke mønsterdybde på egen bil. Disse tingene overlates imidlertid til mannen i familien, og han er ikke alltid like flink til å følge opp det enkle vedlikeholdet.

- Bruker ca 5.000,- i året på bil, men den siste regningen alene var på ca 4.500,-...

Dette skriver Vesta i en pressemleding fra selskapet tirsdag.

MYE TID: Nordlendingene bruker mye tid i bilen, viser en undersøkelse fra Vesta i dag. Foto: Lars Åke Andersen