De kan verken fortsette barnekunstskolen eller akt- og krokitegning før tidligst etter nyttår. Lokaler mangler.

Harstad Kunstforening hadde i går et gruppemøte der kunstforeningens formann Henry Nygård, tidligere formann Gunnar Knutsen og Galleri NordNorges Per Jan Pedersen diskuterte alternative lokaler for sin kursvirksomhet.