Nordic-direktør Sverre Utvåg sier deres utbyggingsplaner på Larsneset står ved lag.

- Men i stedet for et kjøpesenter i tradisjonell forstand, vil vi satse på en kombinasjon av butikker, boliger og kulturtilbud, sier han.

Larsneset i 2015

Utvåg forklarer at Nordics planer må samordnes med sentrumsplanen og med utbyggingsplanene til Harstad Havn.

- Men nå er vi i godt gjenge. Min tro og mitt håp er at alle disse planene kan vedtas kommende vår. I så fall vil vi stikke spaden i jorda høsten 2015, spår Sverre Utvåg.

I stedet for et stort antall butikker, ser Nordic-direktøren for seg ei løsning med både butikker, boliger og for eksempel en ny kino. Mulighetene til å få seg noe godt å spise og drikke skal også ivaretas.

313 millioner på Sjøkanten

Seljestad Handelspark skal innvies om knappe to år. Full utbygging av Sjøkanten Senter betyr at Harstad i 2016 har fått en ny bydel.

Et nytt kjøpesenter på 33.000 kvadratmeter kommer nemlig i tillegg til et utleiebygg like i nærheta som skal huse opp til 500 Statoil-ansatte. Og til Veipakke Harstad, med tre store rundkjøringer mellom Harstadbotn og Byskillet.

- Våre utbyggingsplaner har en kostnadsramme på 313 millioner kroner, sier Coop-direktør Kjell Olav Pettersen.

Her kan butikker som XXL Sport, Elkjøp og Jula flytte inn.

Planlagt byggestart er tidlig i 2015. Etter vel et års hektisk aktivitet, skal det nye Sjøkanten Senter stå ferdig.

- Nordlysparken i 2017

Prosjektleder Raymond Olsen sier Nordlysparken har brukt mye tid på å se på hvilke muligheter som finnes for å etablere næringsvirksomhet på det 472 mål store området ved Nordvikmyra. Olsen har en ferdig reguleringsplan som hjemler for etabelring av forretning- og næringsbygg.

- Det er knyttet store oppstartskostnader til etableringer i Nordlysparken. Vi jobber derfor for tiden blant annet med å selge enkelttomter til interesserte aktører, og har vært i dialog med flere innen både transportnæringen, logistikkbedrifter og enkelte innen plasskrevende handelsvirksomhet. Det betyr at vi nå sprer oss utover det å bare tenke etablering av handelsvirksomhet. Vi ser også på mulighetene for å få etablert lett industri i området, forteller han.

- Råtipset mitt er at vi senest innen 2017 har de første etabelringene på plass, sier Olsen.

- Bysenteret kommer

Senterleder Rune Eilertsen ved Salto Bysenteret forsikrer at de jobber videre med senterets utvidelsesplaner.

- Vi får i løpet av en ukes tid presentert en ny mulighetsstudie  med flere alternativer, som vi i løpet av kort tid vil ta stilling til hvilke av disse vi går videre med, sier han.

- Jeg medgir gjerne at det har tatt lengre tid enn først planlagt, men vi beveger oss innenfor et begrenset område som vi nå ser på hvordan vi kan få utnyttet på best mulig måte. Derfor går vi nå en runde to innenfor arealet vi disponerer, blant annet for å se på bedre utnyttelse av parkeringsløsningene. Vi har tidligere lansert et forslag som la til rette for et sted mellom 2-300 p-plasser, men håper gjennom den nye mulighetsstudien å kunne øke dette antallet ytterligere, forteller Eilertsen, og legger til;

– Å drive forretning i sentrum byr noen ganger på  utfordringer, spesielt knyttet til parkering. Det konkurransefortrinnet kjøpesenter med gratis parkering har, må vi på best mulig måte kompensere med så  mange og lett tilgjengelige p-plasser som mulig.

Større senter i Kanebogen

Kanebogen Amfi har lenge planlagt en stor utbygging. I 2013 skrev Harstad Tidende at senteret planlegges utvidet og totalrenovert for 200-300 millioner. Senterleder Lars Holst-Roness sier torsdag til avisen at utbyggingsplanene står ved lag, men at han ikke kan gi en oppdatert statusrapport.

Utbyggingssjef Geir Garte i Amfi Eiendom uttalte i fjor at senteret begynner å bli en «sliten frue» som trenger totalrenovering.

- Dessuten er Harstad en interessant by med et stort potensial, sa Garte.

Det planlegges et byggeprosjekt på et sted mellom 15.000 og 20.000 kvadratmeter, i tillegg til renovering.

Fornyelsen av senteret omfatter bygging av et underjordisk parkeringsanlegg på nordsiden, under dagens parkeringsplasser.

foto
KOMMER: Nordlysparken kommer, sier prosjektleder Raymond Olsen. Skisse: Knut Vang Foto: Skisse: Knut Vang
foto
BYGGER UT: Bysenteret og Salto Eiendom har fortsatt utbyggingsplaner. Foto: Salto Bysenteret
foto
UTVIDELSEN: Slik ser AMB Arkitekter for seg utvidelsen av Kanebogen Amfi. Til venstre et nytt frittstående handelsbygg «Big Box». Skissen er fra 2013. Planene kan ha endret seg noe siden.
foto
FRAMTIDA: Om to år vil Harstad ha fått en ”ny bydel” like sør for sentrum. Sjøkanten Senter, Statoil-bygget og Veipakke Harstad vil for all framtid prege Seljestad. Illustrasjon: Coop Nord