På erfaringssamlingen for Friluftslivets år 2015 på Bardufoss i november konstaterte fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap) at Troms er friluftslivsfylke nummer én.  Like etter, på den nasjonale avslutningskonferansen for Friluftslivets år på Oppdal, fikk Troms utmerkelse som årets friluftsfylke.

Friluftslivets år nærmer seg nå slutten, og det er mye positivt for Troms’ del å se tilbake på.

– Ingen har vært bedre enn oss, oppsummerer Ørnebakk.

Han trekker fram mange arrangementer, stor aktivitet, godt samarbeid og politisk velvilje som viktige grunner til at friluftsåret har blitt en suksess i Troms.

Ordførerturer

Den nasjonale arrangementskalenderen viser at det i Troms har vært desidert størst aktivitet. Oslo på andre plass kommer langt etter.

Det har vært gjennomført ordførerturer rundt om i hele fylket, alle kommuner har vedtatt å bli med i friluftsråd, friluftsskolene har vært en suksess, ingen andre har hatt tilsvarende medlemsøkning som Troms Turlag. Vi har fått etablert «Friluftslivets ildsjelpris». Det skiltes og merkes turløyper i hele fylket. På tampen av året utgis det turbøker både i Harstad og for Senja og Midt-Troms.

Går for gode år

– Nå ønsker vi at også 2016 og årene som kommer skal bli gode år for friluftslivet. Derfor kommer en ny regional plan som viser hvordan vi ønsker å videreutvikle friluftslivet i Troms på høring før jul, forteller Willy Ørnebakk.

– Folkehelse er noe av det vi prioriterer aller høyest, sier fylkesråden og fortsetter:

– Det er ikke bare for dem som bor i Troms at friluftslivet er viktig. Merking av turløyper, bygging av gapahuker og slike tiltak rundt om i alle kommuner gjøres først og fremst for å få folk opp av sofaen og ut i aktivitet. Men samtidig er tiltak som dette et enormt potensiale for de som kommer tilreisende fra en annen del av fylket, landet eller utlandet. Friluftsaktivitet kan vi kombinere med samfunnsutvikling og utvikling av reiselivet. Skal vi lykkes må vi samarbeide og bygge bit for bit, sier fylkesråden med ansvar både for friluftsliv, folkehelse og reiseliv.