Gråt da kinoen fikk hedersbevisene fra Harstads største regissør

foto