Her får over 5.000 meter fylkesvei ny asfalt

foto