– Selv om andre kommuner ikke gjør noe med klima må vi

foto