Tingretten har nå konkludert med hva de mener om reversering av domstolsreformen

foto