På denne skolen i Harstad opplever elevene "alt" - I fjor besøkte de Svalbard - nå står Kenya for tur

foto