Rektor Steinar Paulsen presenterte status og framdriftsplan for levekårsutvalget i Lyngen.

Han understreker at det er alt for tidlig å si hva sluttproduktet blir. Intensjonene er å starte byggingen i løpet av 2007, slik at nye lokaler står klar for bruk i august året etter.

Prislappen er ikke vurdert. Dersom det bygges en helt ny skole på 4.000 kvadratmeter, beløper kostnadene seg på 75-100 millioner korner.

Steinar Paulsen understreker at det ikke er aktuelt å overflytte barneskoleelevene i Oksvik og Furuflaten til en ny sentralskole.

- Vi tenker utelukkende på Eidebakkens behov. Vi legger ikke føringer for at det også skal bli plass til elever fra naboskolene. Dette er en alt for betent problemstilling, som vi ikke berører, presiserer Steinar Paulsen.

(Framtid i Nord)

Foto: Arne Teigen