– På vegne av kommunen legger jeg meg skinnflat

foto