– Systemet er ikke laget for å ha syke barn. Samfunnet er laget for de som er A4

foto